LEDNING REGLER H.O.G. L.O.H. BLI MEDLEM MEDLEM

Körregler

 • Nya deltagare samt kubikmässigt mindre hojar bör ligga i början av kortegen.
 • Innan start bör man informera varandra om kortegeprinciper så att alla har klart för sig vad som gäller, viktigt om man inte tidigare åkt i kortege.
 • Håll din plats i kortegen, byt aldrig led.
 • Om någon avviker och det uppstår en lucka, fyll upp bakifrån i eget led.
 • Framförvarande kan ge ett tecken att det är OK att köra om.
 • Tänk på att hålla rejält avstånd till varandra när vi kör på landsväg, aldrig bredvid varandra, så att den som ligger i vänster led kan förflytta sig till höger och släppa förbi bakomvarande bilar, återgå sedan till vänster led igen, glöm inte att ge tecken.
 • Vid trafikljus/stopp, kör upp två och två.
 • För att undvika gummibandseffekt, håll jämn hastighet och/eller avstånd till framförvarande MC.
 • Håll uppsikt bakåt och sakta farten (tuta) om luckan till bakomvarande blir för stor, denne kan ha fått problem.
 • Signalen vandrar sedan framåt och ledaren avgör när det är lämpligt att stanna.
 • Som förste MC (ledaren), tänk på gummibandseffekten.
 • Snabba hastighetsförändringar skapar stora avstånd och ryckig körning.
 • Håll uppsikt i backspegeln så att du ser när den sista mc:n passerat tex en hastighetsskylt.
 • Bra om första och sista mc är utrustad med radiokommunikation.