LEDNING REGLER H.O.G. L.O.H. BLI MEDLEM MEDLEM

Vad står H.O.G. för?

H.O.G. som betyder Harley Owners Group, grundades 1983 av Harley-Davidson Motor Company i Milwaukee, USA.

Idén var att skapa lojalitet och att stärka banden mellan fabriken, återförsäljarna och kunderna. Vidare skulle det skapas möjligheter, som motiverade medlemmarna till att använda sina Harley-Davidson och glädja sig över kamratskapet med andra entusiaster.

Medlemskapet i H.O.G. Europe, som är förutsättningen för att bli medlem i ett lokalt Chapter, skulle vara en service till medlemmarna och skapa en möjlighet både för fabriken och återförsäljarna, att främja motorcykelåkandet och stimulera Harley-åkarna till en ökad gemenskap.

En viktig sak bakom idén var att skapa en positiv bild av Harley-Davidson och dess entusiaster. Det skulle naturligtvis också vara ett viktigt redskap för Harley-Davidson i sin marknadsföring, av sina produkter och att ha det trevligt tillsammans.

När kom Europa med i H.O.G.?

Europa kom med i H.O.G. World Wide 1991, då det blev etablerat ett eget Europa-kontor i Frankfurt, för att serva de Europeiska medlemmarna. Bland annat, så arrangerade de "European Rally", som 1996 i Rotterdam, samlade ca 7.000 deltagare. Året efter, 1997, arrangerade Lyngdal Chapter i Norge "Northern European Rally", till vilket det kom ca 8.000 H-D-entusiaster.

Vem är medlem i H.O.G?

Alla kan vara medlemmar, bara de äger en Harley-Davidson och man ser ofta att hela familjer är medlemmar. (Det räcker med en H-D i familjen).

Arrangemangen skall vara familjevänliga och H.O.G. har satsat mycket på, att speciellt kvinnor skall motiveras till att vara med och köra en egen Harley-Davidson. Det är inte ovanligt att det finns barnpassning m.m. under ett arrangemang.