LEDNING REGLER H.O.G. L.O.H. BLI MEDLEM MEDLEM

Styrelsen

Director
Hans Öström
Telefon: +46 (0)70-626 61 50
email:Director


Assistant Director
Membership Officer
Anders Åhlund
Telefon: +46(0) 70-560 05 39
email:Assistant Director / Membership Officer


Sekreterare
Valberedning
Håkan Körberg
Telefon: +46 (0)70-630 25 00
email:Sekreterare / Valberedning


Kassör
Torbjörn Kollarz
Telefon: +46 (0)70-227 20 21
email:Kassör


Road Captain
Frank Rizo
Telefon: +46(0)72-502 50 69
email:Road Captain


Road Captain
Leif Lundström
Telefon: +46(0)70-208 98 98
email:Road Captain


Suppleant
Pentti Romppanen
Telefon: +46(0) 70-536 15 89
email:Suppleant


Valberedning
Patrik Isaksson
Telefon: +46(0)70-327 21 01
email:Valberedning


Revisor
Cajsa Öström


Webmaster
Josef Hallberg
Telefon: +46(0) 73-070 55 95
email:Webmaster


Dealer
Lindroths Motorcenter
Tomas Lindroth
Telefon: +46(0)920-22 55 00
email:Dealer